Etood Architecture

شرکت معماری اتود کار خود را در زمینه مهندسی معماری، معماری داخلی و طراحی منظر از سال 1386 آغاز نموده است و در راستای فعالیت حرفه ای معماری تا کنون ارائه گر پروژه های موفق و برگزیده مسابقات معماری و طراحی داخلی بوده است. شرکت اتود با بهره گیری از توان بالای هنری، علمی و فنی تیم طراحی- مهندسی دانش آموخته و آشنا به روشهای مدرن جهان و نیز برخورداری از تمامی امکانات اجرایی و عمرانی توانسته فضاهایی متنوع و کارآمد در پروژه های تجاری، فرهنگی، مسکونی، صنعتی، اداری و … ارائه دهد.

پروژهای انجام شده توسط شرکت معماری اتود

  • طراحی و اجرای شعب مختلف بانک
  • طراحی و اجرای فضاهای فرهنگی
  • طراحی و اجرای فضاهای اداری
  • طراحی و اجرای تجاری
  • طراحی و اجرای مسکونی
  • طراحی هتل
  • معماری فضای درمانی